61 33 25 37 [email protected]

Vidste du, at mere end 90% af danske firmaer bruger Boston-modellen? Den hjælper dem med at se, hvordan de kan forbedre deres produkter. Modellen blev opfundet af Boston Consulting Group i 1970’erne. Det ændrede den måde, vi tænker og styrer ressourcer på.

Boston-modellen blev skabt i starten af 1970’erne af Boston Consulting Group. Den viser, hvordan man bedst bruger firmaets ressourcer på forskellige produkter for at tjene mest. Du kigger på to ting: en Y-akse for markedets vækst og en X-akse for din markedsandel. Dette giver fire scenarier: Spørgsmålstegn, Stjerner, Malkekøer og Hunde. Det handler ikke bare om at lave modellen, men om at bruge den til at træffe vigtige beslutninger.

Vigtige pointer:

  • Boston-modellen er et strategisk værktøj, der hjælper virksomheder med at optimere deres produktportefølje.
  • Modellen kategoriserer produkter baseret på relativ markedsandel og markedsvækst.
  • Formålet er at give virksomheder indsigt i, hvor de bør investere, pleje, høste indtjening eller afvikle produkter.
  • Boston-modellen er et supplement til andre analyseværktøjer, ikke en løsning i sig selv.
  • Virksomheder bør bruge modellen i sammenhæng med deres samlede strategiske overvejelser.

Introduktion til Boston-modellen

Boston modellen, forkortet BCG modellen, ser på produktgrupper i en virksomhed. Den hjælper med at planlægge strategier langt frem. SBU står for Strategic Business Unit.

Den hjælper en virksomhed med at finde vækstmuligheder. Virksomheden kigger på sin portefølje af produkter. Derefter beslutter de, om de skal investere, stoppe eller udvikle visse varer.

Boston-modellen defineret

Boston modellen er fra 1968. BCGs grundlægger, Bruce Henderson, stod bag. Den hjælper virksomheder med at se, hvilke produkter der skaber vækstmuligheder og forbedrer deres position i markedet.

Formålet med Boston-modellen

Modelens mål er at give overblik over en virksomheds produktportefølje. Den hjælper med at vælge, hvad der skal udvikles, plejes, høstes eller afvikles. Ved at sortere produkter ud fra markedsandele og vækst, hjælper Boston-modellen virksomheder med at bruge deres ressourcer bedre.

Begreber i Boston-modellen

Hvis du bruger Boston-modellen, er det vigtigt at forstå to begreber. De handler om din andel af markedet og markedsstørrelsen.

Relativ markedsandel

Den relative markedsandel viser, hvor meget af markedet du har. En høj markedsandel betyder, at du er i front eller tæt på. Men en lille markedsandel viser, at du har brug for at kæmpe mere mod dine konkurrenter.

Markedsvækst

Markedsstørrelsen fortæller, hvor meget kundegruppen vokser. Er der mange nye kunder, betyder det, at markedet udvikler sig positivt. Fandt man kun få nye kunder, er det sværere at sælge.

Det er afgørende at se på både markedsandele og vækst. Sammen udgør de Boston-modellen. Den hjælper dig til at beslutte, hvor du bør satse eller måske stoppe produktionen.

De fire kategorier

Boston-modellen deler forretningsenheder op i fire grupper. Det er baseret på deres markedsandel og vækst. Lad os se på disse kategorier.

Spørgsmålstegn

Spørgsmålstegn er virksomheder med lav markedsandel i hurtigt voksende markeder. De kræver mange ressourcer for at øge deres andele. Men med store investeringer, kan de blive Stjerner.

Stjerner

Stjerner er produkter eller enheder, der muligvis leder markedet. De har brug for vedvarende investeringer for at holde fast i deres position. Gode ressourcer kan gøre dem til Malkekøer.

Malkekøer

Malkekøer er i store markedsandelspositioner i langsomt voksende markeder. De er succesgrundlaget og skaber kontantstrøm. Disse midler hjælper Spørgsmålstegn og Stjerner med at udvikle sig.

Hunde

Hunde har en lille markedsandel i stagnerende markeder. De lider ofte af høje omkostninger og dårlig kvalitet. Typisk bliver de afviklet eller solgt, fordi de ikke tjener mange penge.

Hvad er Boston modellen?

Boston modellen kaldes også for BCG modellen. Den er skabt for at organisere virksomhedens produkter. Ved at bruge modellen ser ledelsen, hvilke produkter der har potentiale og hvilke der ikke har. Modellen sorterer produkter efter, hvor meget de sælger og hvor hurtigt salget vokser.

Begrebsdefinition Forklaring
Relativ markedsandel Hvordan et produkt eller en forretningsenhed klarer sig ift. konkurrenterne
Markedsvækst Væksten i det samlede marked, som virksomheden opererer i

Modellen deler produkterne op i fire grupper. Disse grupper er Spørgsmålstegn, Stjerner, Malkekøer og Hunde.

Det gør det lettere for virksomheden at fokusere. På den måde kan de vide, hvilke produkter de skal sørge for, hvilket de skal investere mere i eller helt lukke ned for.

Fordele ved Boston-modellen

Boston-modellen er nem at bruge for alle typer virksomheder. Den hjælper med at se, hvordan produkterne klarer sig. Man kan nemt finde ud af, hvilke der er succesfulde og hvilke der ikke er.

Afdækker nye muligheder

Boston-modellen viser også, hvor der er nye chancer for at vokse. Man kan se hvilke produkter, der har potentiale til at udvikle sig. Det gør det lettere for virksomheden at fokusere sin indsats de helt rette steder.

Identificerer dårligt ydende produkter

Den hjælper også med at finde produkter, der ikke klarer sig så godt, kaldet “Hunde”. Hvis et produkt ikke sælger godt og markedet vokser ikke, kan det skade virksomheden. Boston-modellen gør det lettere at beslutte, hvad man bør gøre med disse produkter.

Brug af Boston-modellen

For at bruge Boston-modellen effektivt, er der forskellige skridt, du følger. Vi går trin for trin igennem dem.

Vælg enhed

Start med at vælge, hvad du vil analysere. Det kan være SBU’er, mærker, eller hele din virksomhed.

Definer marked

Det er nødvendigt at definere dit marked klart. Dette hjælper dig med at beregne din relative markedsandel rigtigt.

Beregn relativ markedsandel

Find din relative markedsandel ved at deles din markedsandel med din konkurrents. Dette er en vigtig del af modellen.

Vurdér markedsvækst

Markedets vækst er også afgørende. Typisk er målet omkring 10%, men det varierer fra branche til branche.

Placér enheder i matrix

Slutteligt tegner du enhederne i Boston-matricen. Størrelsen på hver cirkel viser enhedens omsætning. Dette viser, hvordan enhederne performer.

Boston-modellen

Efter disse skridt er du godt rustet til at analysere og træffe strategiske beslutninger for din virksomheds produktportefølje.

Strategiske overvejelser

Har du analyseret med Boston-modellen, så står du nu klar til at planlægge. Dette gælder for, hvordan din virksomheds produkter ser ud. Modellen viser fire strategier, der kan være nyttige afhængigt af din position.

Udvikle og investere

Har du produkter i kategorien Spørgsmålstegn? Hvis ja, og de har en lille markedsandel men stor vækst, så invester. Målet er at gøre dem til Stjerner. Brug samme tilgang på dine Stjerner for at holde dem på toppen og lave dem til Malkekøer.

Fastholde og pleje

Malkekøer tjener godt for virksomheden. Disse produkter er store på små markeder. Det er vigtigt, at du holder fast i dem og plejer dem nøje. De fortsætter med at give god og stabil indtjening.

Høste indtjening

Når Malkekøer mister styrke og bliver Hunde, er det tid til handling. Overvej at høste sidste del af indtjening. Derefter kan du phasere dem ud tik.

Afvikle produkter

Hunde har små markedsandele i lave vækstmarkeder. Det kan være bedre at lukke disse produkter ned. De tager ressourcer uden at give nok igen.

Brug Boston-modellens analyse sammen med strategierne. Dette vil hjælpe dig med at omstrukturere din produktlinje. Det sikrer, at investeringer går de steder, hvor de virkelig styrker din konkurrence.

Begrænsninger ved Boston-modellen

Boston-modellen er nyttig, men den har sine ulemper. For eksempel ser den ikke på produkter, der mister popularitet. Denne model er også kritiseret for at være for simpel. Den fokuserer kun på markedsvækst og markedsandele.

Modellen mangler at se på vigtige ting som markedsstørrelse og konkurrence. Også ting som virksomhedseffektivitet og produktudvikling er ikke med. Disse aspekter er vigtige for enhver virksomheds succes.

Selv med sine ulemper kan Boston-modellen være nyttig. Den kan bruges sammen med andre analyseværktøjer. På den måde kan man forstå sin strategi bedre.

Alternative porteføljemodeller

Udover Boston-modellen er der andre værktøjer, som virksomheder kan bruge. Nogle af disse modeller omfatter SMUK-modellen, SWOT-analysen og Business Model Canvas. De hjælper virksomheder med at se deres produktportefølje fra forskellige synsvinkler.

SMUK-modellen

SMUK-modellen, kendt som GE/McKinsey, er mere detaljeret end Boston-modellen. Den ser på både markedets størrelse og konkurrence. Dette giver en grundigere forståelse af et produkts potentiale og udfordringer.

At overveje markedsstørrelse gør billedet mere realistisk for virksomheder.

SWOT-analyse

SWOT-analysen evaluerer styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den ser både indad mod virksomheden og udad mod markedet. Dette er anderledes end Boston-modellens fokus på markedsandele.

SWOT giver virksomheder en bredere strategisk betragtning.

Business Model Canvas

Business Model Canvas er et visuelt værktøj til at se hele forretningsmodellen. Den fokuserer på ni byggesten i stedet for enkelte produkter. Dette perspektiv tilbyder indsigt, som Boston-modellen ikke dækker.

Modellen hjælper med at forstå virksomhedens kerne.

Disse værktøjer sammen gør det muligt for virksomheder at se flere sider af deres forretning. Ved at bruge forskellige modeller opnår de et bedre strategisk overblik.

alternative porteføljemodeller

Opsummering

Boston-modellen er en måde at se på, hvordan produkter eller forretningsenheder klarer sig. Den deler dem op i fire grupper: Spørgsmålstegn, Stjerner, Malkekøer og Hunde. Dette sker ud fra ting som markedsandel og vækst.

Hver gruppe viser, hvad virksomheden skal gøre. Den fortæller, om de skal investere, pleje, høste gevinst eller stoppe med at sælge noget. Det hjælper med at lave klare strategier.

Modellen er nem at forstå og åbner øjnene for nye muligheder. Men nogle synes, den er for enkel. Det er smart at bruge flere analyseværktøjer sammen med Boston-modellen. Så får man en bedre forståelse af virksomhedens strategi.

Konklusion

Boston-modellen er super nyttig for virksomheder. Den hjælper virksomheder med at se deres produkter på en overskuelig måde. Så kan de lettere beslutte, hvad de skal gøre med hvert produkt. Dette inkluderer om de skal udvikle det mere, fortsat sælge det, sænke prisen eller stoppe det.

Den er ekstra hjælpelig, når den bruges sammen med andre værktøjer. Eksempler er SMUK-modellen, SWOT-analyse og Business Model Canvas. Disse sammen giver en dybdegående forståelse af en virksomheds situation.

Kigger man på Boston-modellen alene, viser den klart, hvad virksomheden bør gøre. Skal den investere mere, behandle nogle produkter som ‘pengemaskiner’, eller stoppe med at sælge andre? Og det viser også, hvor der er plads for at vokse mere på markedet.

Ligegyldigt hvilket område i virksomheden man bruger Boston-modellen til, så hjælper den med at træffe klogere valg. Brugt sammen med andre analyser, giver den et dybere indblik. Dette fører til bedre beslutninger for virksomhedens fremtid.

FAQ

Hvad er Boston-modellen?

Boston-modellen, eller BCG-modellen, deler en virksomheds produkter op i fire grupper. Disse grupper er Spørgsmålstegn, Stjerner, Malkekøer og Hunde. De baserer sig på produktets andel af markedet og væksten i markedet. Modellen hjælper virksomheder med at se, hvor de skal fokusere deres investeringer og opmærksomhed.

Hvad er formålet med Boston-modellen?

Boston-modellen hjælper virksomheder med at forstå, hvilke produkter der skaber vækst. Den viser, hvilke produkter der giver konkurrencefordele. Ved at vise virksomhedens produkter på en matrix, kan man se, hvad man skal prioritere.

Hvad er relativ markedsandel og markedsvækst i Boston-modellen?

Relativ markedsandel er, hvor stor en andel af markedet du har, sammenlignet med dine konkurrenter. Markedsvækst fortæller om, hvor hurtigt kundegrundlaget vokser. Disse begge bruges til at placere produkter i Boston-modellens kategorier.

Hvad er de fire kategorier i Boston-modellen?

Boston-modellens fire kategorier er:– Spørgsmålstegn, for produkter med lav markedsandel i højvækstindustrier.– Stjerner, for produkter der har stor markedsandel og høj vækst.– Malkekøer, hvor man har stor andel i voksende markeder.– Hunde, produkter med lille markedsandel i langsomt voksende markeder.

Hvad er styrker og svagheder ved Boston-modellen?

En styrke ved Boston-modellen er, at den gør det nemt at se, hvor virksomheden skal fokusere. Den hjælper også med at finde nye muligheder og dårligt performende produkter. Dens ulempe er, at den kun bruger to faktorer, og ikke ser på produktets negative vækst.

Hvordan bruges Boston-modellen?

For at bruge Boston-modellen skal du først vælge, hvad du analyserer. Så skal du tydeligt definere produktets marked. Derefter regner du markedsandalen ud og vurdere markedets vækst. Til sidst placeres produktet i Boston-matricen.

Hvilke strategier kan virksomheden overveje ud fra Boston-modellen?

Boston-modellen anbefaler flere strategier:– Udvikle Spørgsmålstegn og Stjerner.– Fasthold og plej Malkekøer.– Høst indtjeningen fra disse.– Afvikl produkterne kaldet Hunde.

Hvad er alternativerne til Boston-modellen?

Andre modeller, som SMUK, SWOT og Business Model Canvas, tilbyder også en porteføljeverdensmodel. De inkluderer flere variabler end blot markedsandele og vækst.