61 33 25 37 [email protected]

Fordele og Ulemper ved Data Visualisering

Har du været til konference for nylig, hvor alle snakker om vigtigheden af at visualisere data? Kan man bare opsætte nogle dash boards, eller er der mere i det?

I denne artikel kan du læse mere de overvejelser, du kan gennemgå inden, du benytter dig af datavisualisering.

Data visualisering kan være en vigtig komponent i forhold til ledelse, forretningsanalyse og beslutningstagning. Denne tilgang hjælper virksomheder og især marketingafdelinger med at forstå og præsentere deres data på en visuelt tiltalende måde, hvilket gør det lettere at træffe beslutninger, der bygger på data og indsigter.

Fordele ved Data Visualisering

1. Bedre forståelse af kompleksitet

En af de mest åbenlyse fordele ved data visualisering er, at det hjælper med at simplificere data. Ved at repræsentere data visuelt kan selv de mest komplekse datasæt blive mere forståelige og tilgængelige for en bredere målgruppe.

2. Hurtig beslutningstagning

Data visualisering gør det muligt for beslutningstagere at identificere mønstre og tendenser på et øjeblik. Dette fremskynder beslutningsprocessen, da det eliminerer behovet for at analysere store mængder rådata manuelt.

3. Effektiv kommunikation

Billeder og grafer er en universel måde at kommunikere på. Ved at bruge data visualisering kan du dele komplekse oplysninger med kolleger og interessenter på en klar og effektiv måde.

4. Opdagelse af skjulte indsigter

Visualiseringer kan hjælpe med at afsløre skjulte indsigter i data. Når du ser dine data i en graf eller et diagram, kan det afsløre mønstre eller sammenhænge, som du ellers ville have overset.

5. Bedre hukommelse og retention

Mennesker har en tendens til at huske information bedre, når den præsenteres visuelt. Derfor kan data visualisering hjælpe med at forankre vigtige oplysninger i hukommelsen og forbedre retentionen.

Ulemper ved Data Visualisering:

6A. Datablindhed

En ulempe ved data visualisering er, at brugerne kan blive blinde for dataene. Dette sker, når du stoler for meget på grafer og diagrammer og ikke ser dybere ind i de faktiske data bagved. Du kan kigge på dine dashboards og træffe beslutninger baseret på de data, du kan se – eller tror du kan se. Det er ikke sikkert, at du nødvendigvis har indsigten til at forstå kilden til dataene, hvilket kan føre til misforståelser og dårlige beslutninger.

6B. Irrelevante visualiseringer

Du arbejder mestendels med Facebook og Instagram, hvor du laver organiske opslag. Det dashboard, som du har fået at vide, du skal kigge på, indeholder data omkring SEO, Google Ads og en smule omkring dine opslag på SoMe. Jo mere støj der er på dit dashboard, jo mindre afhængig bliver du af at kigge på dashboardet. Derfor vil der være ret stor sandsynlighed for, at du stopper med at bruge dashboardet og henter dine informationer andre steder.

6C. Datavægring

Forestil dig, at du er marketingchef, og du har forsøgt at implementere brugen af dash boards. Det fængede aldrig helt an, så fortællingen blandt dine medarbejdere er: “at de virker ikke i jeres branche eller i jeres afdeling”. Næste gang du forsøger at implementere dashboards, skal du nu ikke kun forholde dig til 1) en ny måde at arbejde på, 2) en ny teknologi, men også 3) nedbrydningen af de negative oplevelser fra tidligere. Lyder det let? Al kulturændring lyder let – det er ofte enormt udfordrende.

7. Stressfaktor ved urealistiske mål

Et andet problem, der kan opstå med data visualisering, er, når målene for et dashboard ikke er realistiske. Hvis ledelsen fastsætter urealistiske mål for dataindsamling og præsentation, kan det skabe en betydelig stressfaktor for de ansatte, der forventes at kigge på dashboardet. Dette kan føre til frustration og en tendens til at stoppe med at bruge dashboards som et redskab til beslutningstagning. En anden negativ effekt er, at din medarbejder eller kollega sygemelder sig på grund af en stressreaktion, så resten af afdelingen skal deles om medarbejderens opgaver. Dermed er det ikke kun den enkelte medarbejder, men en hel afdeling, der bliver påvirket negativt.

8. Risiko for fejlagtige konklusioner

Selvom data visualisering kan hjælpe med at forenkle data, er der stadig en risiko for at drage fejlagtige konklusioner, hvis visualiseringen ikke er korrekt opbygget. En dårligt designede graf eller et diagram kan skabe forvirring og føre til forkerte beslutninger.

9. Tidskrævende

At oprette effektive data visualiseringer kan være tidskrævende. Det kræver ofte indsats at indsamle data, rense det og derefter oprette en visuelt tiltalende præsentation. Dette kan være en ulempe, især når der er behov for hurtige beslutninger.

10. Behov for teknisk know-how

At skabe avancerede data visualiseringer kræver teknisk know-how. Dette kan være en udfordring for virksomheder, der ikke har adgang til personale med de nødvendige færdigheder.