61 33 25 37 [email protected]

Nyhedskriteriet “væsentlighed” er et af de 5 klassiske nyhedskriterier inden for journalistikken. Det handler om, hvorvidt en begivenhed er vigtig eller relevant for dig som læser. Her er tre eksempler, der illustrerer anvendelsen af væsentlighed som et nyhedskriterium:

1. Økonomiske Ændringer

Hvis en regering beslutter at lave omfattende ændringer i skattelovgivningen, vil det sandsynligvis påvirke mange borgere og virksomheder direkte i deres daglige liv og drift. Sådanne beslutninger er derfor væsentlige, da de har stor betydning for økonomien, erhvervslivet og den enkelte borger.

nyhedskriteriet væsentlighed

Ovenstående eksempel er lånt fra jyllands-posten.dk – nyhedskriteriet væsentlighed

2. Sundhedskriser

Når en ny og potentielt farlig sygdom, som f.eks. COVID-19, bryder ud, er det af afgørende betydning for befolkningens sikkerhed og sundhed. Nyheder om udbruddet, spredning, forebyggelse og behandling vil være højst relevante for alle, da de har direkte konsekvenser for folks daglige liv.

væsentlighed eksempel

3. Store Miljøbegivenheder

Hvis der sker en større miljøkatastrofe, som f.eks. en olieudslip ved en kyst, vil det have en dybtgående effekt på miljøet, dyrelivet og potentielt også lokalsamfundets levebrød. Sådanne hændelser er væsentlige, da de kan påvirke både naturen og mennesker i en bred skala.

Væsentlighed som nyhedskriterie

Ovenstående eksempel er hentet fra ekstrabladet.dk Væsentlighed som nyhedskriterie

I alle tre eksempler er den fællesnævner, at begivenheden har stor indflydelse på et stort antal mennesker, enten direkte eller indirekte, hvilket gør dem væsentlige og derfor nyhedsværdige.

Mange historier, der har Væsentlighed som tilgang, bliver blandet sammen med nyhedskriteriet aktualitet, som du kan læse mere om her.