61 33 25 37 [email protected]

Vidste du, at 9 ud af 10 danske virksomheder bruger en porteføljeanalyse i deres strategiplanlægning? General Electric modellen er en favorit. Den hjælper virksomheder med at se på deres produkter og finde, hvor de kan vokse. Den er udviklet af General Electric og McKinsey. Det er en mere dybdegående metode end nogle andre modeller.

Vi har flere alternativer end Boston-modellen, takket være kritik. General Electrics model, udviklet med McKinsey, er en af dem. Den er kendt som både General Electric modellen og McKinsey modellen. Men førstnævnte er mest almindelig.

Nøgleindsigter

  • General Electric modellen opstod som et alternativ til den kritiserede Boston-model
  • Modellen er udviklet af General Electric og analysefirmaet McKinsey
  • Den tager højde for flere faktorer end Boston-modellen og giver en mere nuanceret analyse
  • Modellen kan anvendes som et strategisk planlægningsværktøj
  • Virksomheder bruger den til at identificere vækstmuligheder i deres produktportefølje

Introduktion til General Electric Modellen

General Electric modellen kom til, fordi Boston-modellen blev kritiseret. Folk mente, Boston-modellen var for enkel og ikke passende til virkeligheden. Derfor ledte folk efter noget, der passede bedre til at analysere, hvordan virksomheder har det med deres produkter.

General Electric modellens oprindelse

Derfor, i samarbejde med McKinsey, lavede General Electric en ny model. Den nye model blev senere kendt som General Electric modellen eller McKinsey modellen.

Kritik af Boston-modellen

Boston-modellen blev kritiseret for at være for simpel. Det kritiske punkt var, at den ikke inkluderede nok vigtige faktorer om virksomhedernes produkter. Med det i tankerne blev General Electric modellen skabt. Formålet var at tilbyde en mere detaljeret analyse af, hvordan virksomheder klarer sig på markedet.

General Electric modellens idé

Bag General Electric modellen ligger en idé. Den handler om at gruppere forretningsområder i en matrix. Matricen bruger to vigtige faktorer. På den vandrette akse ser vi på forretningsområdets konkurrenceevne. På den lodrette akse ser vi, hvor tiltrækkende markedet er. Dette gør det lettere for en virksomhed at vurdere sine produkter mere præcist.

Denne matrix giver ledelsen et billede af, hvor godt eller dårligt forretningsområderne klarer sig. De kan se, hvad der er værd at investere i, og hvad der skal forbedres eller stoppes. General Electric modellen hjælper til med mere klare beslutninger sammenlignet med Boston-modellen.

Opbygning af General Electric modellen

Den General Electric model fokuserer på to vigtige ting – konkurrenceposition og markedsattraktivitet. Hver af disse inkluderer 5 forskellige dele. Dette er mere komplekst end Boston-modellen, der kun bruger 2 dele.

Variabler i modellen

I General Electric modellen findes 10 variabler. Disse variabler omhandler vigtige aspekter af virksomhedens position og omgivelser. En stor fordel er, at virksomheder kan vælge, hvilke variabler de vil fokusere på. Dette gør modellen mere brugbar end den faste Boston-model.

Beskrivelse af delfaktorer

Konkurrenceposition inkluderer markedsandel, vækstrate, profitabilitet, distribution og salg, og teknologisk position. Markedsattraktivitet tæller markedsstørrelse, markedsvækst, konkurrenceintensitet, prisfølsomhed, og konjunkturafhængighed.

Disse 10 faktorer gør General Electric modellen meget detaljeret. Den tilbyder en dybdegående analyse af produktporteføljerne. Dette er langt mere end den overordnede Boston-model kan gøre.

SBU’ernes placering i matrixen

I General Electric modellen placeres SBU’erne efter at bedømme deres præstation. Dette gøres ved at bruge et rating system. Virksomheden skal vurdere flere faktorer fra 0 til 5. Disse vurderinger tælles sammen for at se, hvor godt en SBU klarer sig i forhold til konkurrencen og markedets attraktivitet.

Rating af variabler

Hver af de 10 variabler i modellen skal vurderes. Man bruger en skala fra 0 til 5, hvor 0 er dårligst, og 5 er bedst. De enkelte vurderinger hjælper med at bestemme SBU’ernes samlede position. Dette er mere detaljeret end modeller såsom Boston-modellen.

Eksempel på beregning af skalaværdier

Forestil dig, at en SBU har fået en vurdering på 4,2 for konkurrencepositionen og 3,8 for markedsattraktivitet. Disse vurderinger i matrixen viser SBU’ens placering i forhold til andre. Det hjælper virksomheden med at forstå deres SBU’ers position bedre.

Hvad er General Electric Modellen?

General Electric modellen er en metode, der organiserer virksomhedens enheder i et skema. Skemaet har 9 felter og SBU’er (strategic business units) placeres indenfor med en cirkel. Planeær cirklens placering angives af en bedømmelse af produktgruppens konkurrenceevne og markedets attraktivitet.

Cirklens betydning

Størrelsen af cirklen afslører produktgruppens udstrækning i markedet samt virksomhedens markedsandel. Dette skaber et klart billede af, hvordan de forskellige produktgrupper klarer sig mod hinanden.

Pilens betydning

En pil forbundet til hver cirkel antyder, hvad ledelsen tror om den pågældende SBU’s fremtid. Pilens retning viser, om der forventes en fremadskridende bevægelse inden for modellens rammer.

Markedsføringsmæssige konsekvenser

Hvor dine SBU’er ligger i General Electric modellens matrix påvirker din markedsføring. Du skal tænke over forskellige forhold.

Grøn zone

I den grønne zone, hvor der er stærk konkurrence og et attraktivt marked, skal du forsvare din position. Investering i at fastholde eller øge markedsandele er afgørende.

Gul zone

Er din position mere nuanceret i den gule zone, må du tænke nøje. Valget mellem at styrke dig eller høste afhænger af flere ting.

Rød zone

Er du endt i den uattraktive røde zone, overvej at høste eller udfase produktet. Du kan også tænke på at maksimere potentialet før udfasning.

Markedsføringsmæssige konsekvenser

Vurdering af General Electric modellen

General Electric-modellen har gode og dårlige sider. Det store problem er, at den bruger ledelsens subjektive meninger til at vurdere mange variabler. Nogle finder også modellen for kompleks og svær at bruge i praksis. Den kræver, at man kigger på 10 forskellige variabler og vurderer dem.

Fordele

Modellen gør det muligt at se virksomhedens produktportefølje mere i dybden end den simple Boston-model. Den hjælper ledelsen med at få et bedre overblik over konkurrencen og markedet. Dette kan hjælpe dem med at tage bedre strategiske beslutninger.

Ulemper

General Electric-modellen kan stadig være nyttig for virksomheder. Især dem der ønsker at lave en grundig analyse af deres produkter. Men det er vigtigt at huske, at modellens kompleksitet også betyder, at den tager mere tid og kræver flere ressourcer.

Anvendelse af General Electric modellen

General Electric modellen er et vigtigt værktøj for virksomheder. Den hjælper dem med at se på deres produkter og finde ud af, hvor de kan vokse. Med modellen kan virksomheder se, hvordan de klarer sig i forhold til konkurrenterne. Dette gør det nemmere at træffe beslutninger om, hvor man skal satse.

Denne model giver virksomheder et overblik over deres områder. De kan se, hvad der ser mest lovende ud for vækst. Modellen viser detaljer om hvert produkts placering på markedet. Denne viden hjælper med at tage bedre strategiske beslutninger.

General Electric modellen er populær blandt mange virksomheder. Den hjælper dem med at planlægge og udvikle deres forretning. Ved at bruge modellen sikrer virksomhederne, at de bruger deres ressourcer korrekt. Dette bekræfter, at de følger deres strategi på en god måde.

Alternativer til General Electric modellen

Der er andre modeller end General Electric modellen. Disse bruges til analyse af en virksomheds portefølje og strategisk planlægning. Nogle kendte inkluderer Ansoff-matrix og Boston-modellen.

Ansoff-matrix er et værktøj, der ser på muligheder for vækst. Det gør det ved at undersøge eksisterende og nye produkter og markeder. På samme måde ser Boston-modellen på virksomhedens produkter efter markedsandel og vækst.

Disse alternativer hjælper virksomheder med at forstå deres produktportefølje bedre. De gør det også muligt at se muligheder for vækst og udvikling.

Alternativer til General Electric modellen

Brug af General Electric modellen i praksis

Mange firmaer bruger General Electric modellen til strategisk planlægning. Virksomheder, såsom General Electric og McKinsey, har fundet den nyttig. Modellen viser virksomhedens produkter og hjælper med at se muligheder for vækst.

Eksempler på virksomheder

General Electric har brugt General Electric modellen i deres forretning. McKinsey har også taget den i brug for strategisk planlægning.

Virksomhed Anvendelse af General Electric modellen
General Electric Bruger modellen til at analysere og styre deres produktportefølje
McKinsey Har været med til at udvikle modellen og anbefaler den til kunder
Danfoss Benytter modellen til at identificere vækstområder og produkter, der skal udfases
Novo Nordisk Anvender modellen til at vurdere konkurrenceposition og markedsattraktivitet

General Electric modellen hjælper virksomheder med strategiske beslutninger. Firmaer som General Electric, McKinsey, Danfoss og Novo Nordisk bruger den til at lede deres produktudvikling.

Konklusion

General Electric modellen hjælper din virksomhed med at se på, hvad I tilbyder. Den viser, hvor I kan vokse. Modellen er udviklet som et nyt alternativ til den kendte Boston-modellen. Den tænker på flere ting.

General Electrics model er lidt svær at forstå for nogle. Men den giver en dybdegående forståelse af, hvor ens firma står. Stor firmaer som General Electric og McKinsey mener, at det er et godt værktøj.

Selve om modellen har sine kritikere, viser den sig at virke. Den hjælper firmaer med at se, hvor de ligger i forhold til andre. Og den kan hjælpe til at lave vigtige strategier om, hvor man skal satse, og hvad der eventuelt skal udgå.

Sammenfattende, er General Electric Modellen vigtig for virksomheder, der tænker på, hvordan de kan udvikle sig og hvor de skal prioritere.

FAQ

Hvad er General Electric modellen?

General Electric modellen hjælper firmaer med at se på deres produkter og finde veje til vækst. Den kom til som et andet bud end Boston-modellen. Den ser på flere sider af virksomheden end den tidligere model.

Hvem udviklede General Electric modellen?

Den blev skabt af General Electrics team sammen med McKinsey. Derfor ser man den også omtalt som McKinsey modellen.

Hvad er formålet med General Electric modellen?

Målet med modellen er at tilbyde en dybdegående og fleksibel måde at se på produkterne. Det er en mere varieret tilgang end Boston-modellen.

Hvilke komponenter indgår i General Electric modellen?

Modellen kigger på virksomhedens konkurrenceevne og markedets tiltrækningskraft. Disse inkluderer hver 5 forskellige dele, hvilket giver et totaltantal på 10 variable faktorer.

Hvordan bruges General Electric modellen?

For at bruge modellen finder man først ratings for alle 10 variable. Dette gøres på en skala fra 0 til 5 for hver faktor. Efter dette bruges resultaterne til at placere produktenhederne i en matrix.