61 33 25 37 [email protected]

Ifølge en ny undersøgelse bruger 9 ud af 10 danske virksomheder SMUK-modellen. De bruger den til at se på markedet og finde ud, hvem de skal sælge til. Denne model er meget vigtig for virksomheder i Danmark. SMUK modellen er nødvendig for at finde ud af, hvilket kundesegment man skal fokusere på.

SMUK-modellen gør det nemt at spare tid, penge og energi. Du kan målrette din markedsføring mod de kunder, der giver størst værdi. Det virker uanset, om du har en socialøkonomisk model, arbejder som en helhedsorienteret indsats, eller samarbejder med en kommune. SMUK-modellen vil guide dig til de rigtige borgergrupper.

Det er vigtigt at forstå, hvad ‘segmentering’ og ‘målgruppe’ betyder. Vi vil forklare disse begreber senere i artiklen.

Desværre bruger mange virksomheder penge på marketing, der ikke rammer målgruppen. SMUK-modellen hjælper dig med at bruge dine markedsføringspenge effektivt. Så du når ud til de kunder, der virkelig vil købe fra dig.

Nøgleindsigter

 • SMUK-modellen er en populær analysemodel, der bruges af 9 ud af 10 danske virksomheder.
 • Modellen hjælper virksomheder med at identificere de mest attraktive segmenter at målrette deres markedsføring mod.
 • Ved at anvende SMUK-modellen kan virksomheder spare penge, tid og ressourcer på deres markedsførings indsats.
 • Forståelse af segmentering og målgruppe er vigtig for at få det fulde udbytte af SMUK-modellen.
 • Mange virksomheder bruger deres markedsføringsbudget ineffektivt – SMUK-modellen kan hjælpe med at målrette indsatsen.

Hvad er SMUK modellen?

Smuk modellen er vigtig for virksomheder. Den hjælper dem med at se, hvilke dele af markedet de bør fokusere på. Den opdeler markedet i fire nøgleelementer. Dette gør det nemmere at finde de bedste muligheder.

SMUK modellen er delt op i 4 elementer:

 • Størrelse og vækst
 • Mulighed for bearbejdning
 • Udgifter ved bearbejdning
 • Konkurrencesituationen i segmentet

Ved at se på de fire elementer, kan virksomheder vælge det bedste. Det bedste hvad? Segmenter med stor markedspotentiale, vækstpotentiale og gode konkurrencevilkår. En smart tilgang sikrer, at dine mål passer godt med din virksomhed.

Betydning af Segmentering

At segmentere betyder at dele markedet op i mindre grupper. Disse grupper skal være målbare, tilgængelige, overkommelige, rentable, og have et vækstpotentiale. Det er vigtigt for virksomheder, der gerne vil nå ud til de rigtige kunder.

Firmaer opdeler markedet i segmenter, der kan beskrives og nås effektivt. Essensen her er at fokuserer ressourcer på de mest lovende dele af markedet, i stedet for at forsøge at nå det hele.

Et vigtigt punkt er, at målgruppen skal være klart defineret. Det skal være mennesker, som virksomheden kan nå ind til med fornuftige midler og tid. Segmentet skal også være muligt for virksomheden at nå ud til.

Derudover skal dette segment reagere positivt på hvad virksomheden tilbyder. Det kan være fra annoncer til priser og promoveringer.

Størrelse og Vækst i SMUK modellen

SMUK modellen ser på, hvordan stor hvert segment er og hvor meget de kan vokse. Den tænker også på købekraften og segmentets fremtid.

Analyse af Segmenternes Købekraft

Modellen tjekker også segmenternes købekraft. Dette finder ud af, hvilke segmenter der er mest attraktive. Det hjælper virksomhederne med at bruge deres penge rigtigt.

Identifikation af Vækstpotentiale

Man undersøger også, hvilke segmenter der vokser mest. At finde disse segmenter betyder, at virksomheden kan se de bedste muligheder for at sælge mere.

At forstå et segments størrelse og vækst er vigtigt. Det fortæller virksomheder, hvor meget ressource og opmærksomhed de skal bruge.

Muligheder for Bearbejdning i SMUK modellen

I SMUK-modellen er det vigtigt at se, hvor du bedst kan nå dit målsegment. Det handler om at bruge de rette distributionskanaler og markedsføringskanaler.

Distributionskanaler

Kig på de muligheder, du har for at nå ud. Det kan være gennem butikker, webshops eller samarbejder, som dit segment bruger.

Markedsføringskanaler

Forstå, hvilke markedsføringskanaler der virker bedst. Sociale medier, annoncer, events og PR er nogle måder at nå din målgruppe på.

Vælg de bedste kanaler for at nå flest muligt. Det kræver, at du kender dit segment og deres præferencer godt.

Muligheder for bearbejdning

Udgifter ved Bearbejdning

I en konkurrencepræget verden er det vigtigt for virksomheder at se på de økonomiske sider af tingene. Det gælder især for at finde de rigtige SMUK model kunder. Det vigtigste er at se, om de penge, man bruger på et bestemt kundeområde, vil betale sig i form af flere kunder og mere salg.

Økonomisk analyse af segmenter

Nøglen ligger i at forstå, hvad der virker økonomisk ved at fokusere på bestemte kundegrupper. Man skal tænke over, om de penge, der bruges på at nå ud til kunder, vil give flere salg. At tænke økonomisk er vigtigt for succes.

Strategisk prioritering af segmenter

En vigtig del er at vælge, hvor man investerer sine ressourcer. Nogle grupper kræver mere arbejde, og det koster mere. Andre grupper er billigere at arbejjde med. Det handler om at finde den bedste balance for virksomhedens vækst.

Segment Estimerede Omkostninger Forventet Salg Forventet Afkast
Kvinder 25-35 år 250.000 DKK 500.000 DKK 2:1
Familier med børn 500.000 DKK 1.000.000 DKK 2:1
Studerende 100.000 DKK 150.000 DKK 1.5:1

Som man kan se, varierer det, hvad man får ud af de forskellige segmenter. Det er vigtigt at prioritere, hvor man vil bruge sine penge mest fornuftigt. Det handler om at få det bedste ud af sin økonomiske strategi.

Konkurrencesituation i SMUK modellen

At bruge SMUK modellen hjælper dig med at se, hvordan konkurrencen er i forskellige segmenter. Det er vigtigt at forstå konkurrencesituationen i hvert segment. Til dette arbejde er Porters Five Forces model et nyttigt redskab.

Analyse af konkurrencesituationen

Porters Five Forces model lader dig se, hvor hård konkurrencen er. Den hjælper dig med at forstå segmentets konkurrenceintensitet.

 1. Truslen fra nye konkurrenter
 2. Kundernes forhandlingsstyrke
 3. Leverandørernes forhandlingsstyrke
 4. Truslen fra substituerende produkter
 5. Rivalisering blandt eksisterende konkurrenter

Denne analyse viser, hvor attraktivt et segment er. Du lærer også, hvor hård konkurrencen reelt set er. Det er essentielt for at vælge de bedste segmenter at fokusere på.

Porters Five Forces

Ved at blande analysen af konkurrencen med andre SMUK elementer, opnår du en dybere forståelse. Dette supplerer viden om segmentets størrelse og vækst. Sammen giver det en stærk basis for de strategiske valg, du skal træffe.

Krav til Segmentering i SMUK modellen

Skal du bruge SMUK model, husk at vælge segmentering nøje. Tænk på disse punkter:

Målbare

Når du måler, se ud over alder og køn. Find også ud af, hvad målgruppen er interessereti og deres livsstil.

Tilgængelige

Det skal være muligt at reklamere for målgruppen via en markedsføringskanal.

Profitable

Det er vigtigt, at der er nok volume og interesse i et segment. Dette gør det værd at markedsføre til dem.

Differentierede

Medlemmerne i hvert segment bør være forskellige fra hinanden. Dette viser, at segmenteringen er lykkes.

Overkommelige

SMUK-model Eksempel

SMUK-modellen hjælper med at finde ud af, hvilket segment der er bedst for din forretning. Her er to eksempler på, hvordan den bruges.

En virksomhed, der sælger tøj til kvinder, vil gerne vurdere, hvilket segment der er mest attraktivt for deres produkter.

Virksomheden kan bruge SMUK-modellen til at se på forskellige segmenter. De ser på størrelse og vækst, bearbejdningsmuligheder, bearbejdningsomkostninger og konkurrence. Analysen kunne vise, at kvinder 25-35 år med høj indkomst er det bedste segment for deres tøj. Det guider, hvor de bør lægge deres fokus i marketing og salg.

En virksomhed, der lancerer en ny produktlinje, vil gerne vurdere, hvilket segment der er mest sandsynligt til at købe produktet.

Her kan SMUK-modellen pege på de bedste segmenter for det nye produkt. Analyse viser f.eks., at mænd 35-45 år, der vil have sundhed og velvære, er lovende. Denne viden hjælper virksomheden med at målrette deres marketing og produktudvikling bedre.

Ved at bruge SMUK-modellen får virksomheder en bedre forståelse af deres målgrupper. Det hjælper dem med at træffe klogere beslutninger omkring ressourcebrug for at opnå større succes.

FAQ

Hvad er SMUK modellen?

SMUK modellen hjælper virksomheder med at finde den rette målgruppe. Dens 4 elementer inkluderer: Størrelse og vækst, mulighed for bearbejdning, udgifter ved bearbejdning og konkurrencesituationen i segmentet.

Hvad betyder segmentering?

Segmentering handler om at dele markedet op i mindre dele, segmenter. Disse segmenter skal være målbare, overkommelige og have potentiale for vækst. På den måde kan virksomheden målrette sin markedsføring bedre.

Hvordan vurderes størrelse og vækst i SMUK modellen?

Man kigger på, hvor stærk købekraften er i hvert segment. Forventningerne til vækst er også vigtige. Dette hjælper virksomheder med at fordele deres kræfter og opmærksomhed.

Hvad betyder mulighed for bearbejdning i SMUK modellen?

Det handler om, hvor og hvordan et segment kan bearbejdes bedst. Valget af distributions- og markedsføringskanaler er afgørende. Det bedste er at nå flest mulige.

Hvad dækker udgifter ved bearbejdning i SMUK modellen over?

Man ser på omkostningerne forbundet med at arbejde med et segment. Det er vigtigt at vurdere, om disse omkostninger er værd at bære. Så laves der en strategi for effektiv bearbejdning.

Hvordan vurderes konkurrencesituationen i SMUK modellen?

Man anvender f.eks. Porters Five Forces model for at se konkurrencesituationen. Det handler om at forstå, hvor svær konkurrencen er.

Hvad er kravene til segmentering i SMUK modellen?

Segmenterne skal være nemme at måle, kunne nås gennem markedsføring, være rentable og adskilte. Dette sikrer segmenter af interesse og volumen, samtidig med at de adskiller sig fra hinanden. Det kræver også de rette færdigheder og ressourcer.

Hvad er et eksempel på brug af SMUK modellen?

En tøjvirksomhed for kvinder kan bruge SMUK for at finde den bedste målgruppe. En virksomhed med en ny linje kan bruge det til at identificere potentielle købere.