61 33 25 37 [email protected]

Over 80% af virksomhederne kæmper i et “rødt ocean” af hård konkurrence. Her er det svært at vokse og tjene mange penge. Blue ocean strategi viser en anden vej. Den handler om at finde nye, ukonkurrerede markeder. På den måde kan din virksomhed blomstre.

Blue ocean strategi drejer sig om at være anderledes. Du søger ikke bare at overgå dine konkurrenter. I stedet skaber du værdi og efterspørgsel på nye måder. Det handler om at tænke nyt og skabe innovation.

I 2005 skrev W. Chan Kim og Renée Mauborgne en bog om dette. De gav den navnet “Blue Ocean Strategy”. Bogen forklarer, hvordan man ved at skabe nye, ukonkurrerede markeder opnår stor vækst og profit.

Vigtigste pointer:

 • Hvad er blue ocean strategi? Det er en måde at tænke strategisk på. Man finder nye markeder, som ingen andre har opdaget endnu.
 • Blue ocean strategier handler om at være anderledes. Man skaber innovation for at undgå hård konkurrence.
 • Formålet er at opnå stor vækst og profit. Det gør man ved at finde nye muligheder i “blå oceaner”.
 • Konceptet blev introduceret i 2005. Det skete i bogen “Blue Ocean Strategy” af W. Chan Kim og Renée Mauborgne.
 • Blue ocean strategi handler om at skabe ny efterspørgsel og vækst. Man glemmer kampen mod konkurrenter og fokuserer på at være ny og anderledes.

Hvad er blue ocean strategi?

Blue ocean strategi er en måde at tænke strategisk på. Virksomheder søger nye, uvante markeder. De undgår almindelige, konkurrenceprægede områder. Målet er at slippe for konkurrence og nå stor vækst og profit.

Blue ocean strategi definition

Denne strategi går ud på at finde markeder uden konkurrence. Det er modsat rød ocean strategi. Her kæmper virksomheder om de samme kunder i mættede markeder med begrænset potentiale.

Blue ocean strategi kontra rød ocean strategi

Ved at tage brug af blue ocean strategier, skaber man ny værdi for kunderne. Målet er ikke at slå konkurrenterne. Det handler om at skabe et unikt marked. Dette marked har brug for det tilbud, virksomheden har.

Hvorfor er blue ocean strategi vigtigt?

Blue ocean strategier er vigtige, fordi de hjælper virksomheder med at vokse bæredygtigt og tjene høje fortjenester. De gør det uden at kæmpe direkte mod andre virksomheder. Ved at finde og bruge nye markeder, kan virksomheder skabe mere værdi for kunderne. Det fører til større indtjeninger.

Fordele ved at skabe en blue ocean

Nogle hovedfordele ved en blue ocean strategi er:

 • Mulighed for at opnå monopollignende position i et nyt marked
 • Undgå direkte priskrig med konkurrenter
 • Opnå højere indtjening og vækst på længere sigt

Denne tilgang lader virksomheden etablere sine egne regler og vilkår. Det er i stedet for at begrænses af industrien.

Undgå intens konkurrence

At skabe en blue ocean betyder undgåelse af de “røde oceaner”. Det er hvor priskonkurrence er hård og fortjenesten er lille. Blue ocean strategier sigter imod at gøre konkurrencen irrelevant.

I stedet fokuseres på at skabe ny efterspørgsel og vækst i nye markeder.

Principper for blue ocean strategi

I blue ocean strategier handler det om at tænke nyt. Målet er at skabe noget, som ikke er set før, og som kunderne virkelig vil have. Man udfordrer, hvad man troede var sandt, og tør tænke anderledes. Dette er vejen til at finde nye kunder og det, som de gerne vil have.

Rekonstruer markedsrummet

Blue ocean strategier har en nøgleidé. Det er vigtigt at fokusere strategien og skabe værdi, der gør os unikke. Så bliver konkurrencen mindre vigtig. Missionen er at differentiere sig fra andre, men samtidig holde omkostningerne lave.

Fokuser på den rette strategiformulering

Der er fire vigtige punkter i blue ocean strategier: Rekonstruer hvad der er muligt, se på efterspørgsel bredt, vær modig og nytænk, og skab værdi på en helt ny måde. Det handler ikke kun om at finde nye teknologier, men også om at skabe noget, som virkelig betyder noget for folk.

Rekonstruer markedsrummet

Blue ocean strategi eksempler

Nogle virksomheder tør tænke ud af boksen. De skaber nye markeder og opnår store resultater. Vi vil se på nogle eksempler, hvor blue ocean strategier har gjort konkurrencen ubetydelig.

Virksomheder der har anvendt blue ocean strategier

Cirque du Soleil er et perfekt eksempel. De kombinerede cirkus og teater til en ny oplevelse. Dette gjorde det traditionelle cirkus’ konkurrence irrelevant. Cirque du Soleil skabte en unik niche og et nyt marked.

Apples iPod er et andet eksempel. De introducerede bærbare musikspillere og overflødiggjorde cd-afspillere. Dermed udnyttede Apple muligheder i et blåt ocean og blev meget vellykket.

Nespresso er også et glimrende eksempel. De forvandlede kaffedistribution og kaffeoplevelsen. Nespresso gjorde konkurrencen fra traditionelle kaffebrands mindre vigtig.

Fra møbelbranchen har IKEA også succes med en blue ocean strategi. De tilbyder unikke møbler til en god pris. IKEA adskiller sig fra traditionelle mærker med deres distribution og priser.

Implementering af blue ocean strategi

For at udvikle en blue ocean strategi anbefaler vi at følge disse trin:

 1. Analysér den nuværende branchesituation
 2. Identificér og forstå kundeværdier
 3. Skab værdiinnovation ved at rekonstruere branchegrænser
 4. Validér den nye strategi og implementér den

At skifte til en blue ocean tankegang er en stor udfordring. Mange organisationer følger gamle strategier. Det er svært for dem at tænke kreativt og innovativt.

Få ressourcer og support fra investorer kan også være svært. Især hvis din idé er meget forskellig fra det, folk er vant til at se. Men det er en del af processen.

Blue ocean strategi bøger og værktøjer

En af de grundlæggende bøger om blue ocean strategi er “Blue Ocean Strategy”. Den er skrevet af W. Chan Kim og Renée Mauborgne. Bogen kom ud i 2005 og præsenterer de vigtigste principper og værktøjer til at skabe en blue ocean strategi.

Forfatterne har også skabt værktøjer, der hjælper virksomheder med at finde nye markeder. Eksempler er “Strategy Canvas” og “Four Actions Framework”. Disse hjælper med at tænke kreativt og skabe en ny strategi.

En række virksomheder bruger disse ideer og har lavet deres værktøjer. For eksempel har Cirque du Soleil blue ocean strategi værktøjer. Ikea har også en tilgang kaldet “IKEA Way” inspireret af bogen.

Blue ocean strategi værktøjer

Kritik af blue ocean strategien

Selvom blue ocean strategier kan forbedre virksomheder, møder det modstand. Kritikere siger, det er svært at finde sande blå oceaner. Dette skyldes, at de fleste markeder allerede har konkurrence.

Udfordringer ved implementeringen

At bruge blue ocean strategier kræver store forandringer. Virksomheder skal ændre deres kultur og organisation. Det kan være udfordrende at få alle til at tænke nyt.

Kritikken omfatter også ideen om kun at samle sig om at skabe noget helt nyt. I virkeligheden kan innovative ændringer i eksisterende forretningsmodeller være lige så effektive.

Blå ocean vs. rød ocean strategier – Sammenligning

Grundlæggende handler det om at opdage nye markeder med blå ocean strategier. Rød ocean strategier går ud på at kæmpe på kendte markeder.

Med blå ocean strategier forsøger virksomheder at skabe unik værdi og ignorere konkurrenterne. Men med røde ocean strategier vil man slås for at være bedst under de kendte regler.

Blå ocean taktikker lover stærk vækst uden hård konkurrence. Mens røde ocean metoder kan betyde hårdere priser.

Blå ocean strategier Rød ocean strategier
Skaber nye, uopdagede markeder Konkurrerer inden for eksisterende, velkendte markeder
Gør konkurrencen irrelevant Forsøger at overgå konkurrenterne
Kan give højere vækst og indtjening uden hård konkurrence Kan føre til hård priskonkurrence
Udfordring at identificere reelle blå oceaner Mere velkendt og udbredt tilgang

Konklusion

Blue ocean strategi går ud på at skabe nye markeder. Det gør konkurrence irrelevant. I stedet for at slå andre firmaer, leder man efter nye områder hvor ingen har været før. Der fokuseres på at tilbyde noget unikt til kunderne.

Helt centralt i blue ocean strategi er evnen til at tænke anderledes. Man skaber et helt nyt rum i markedet ved at se tingene fra en ny vinkel. Succes i dette rum betyder bæredygtig vækst og højere profitter.

Der er mennesker som tvivler på strategiens effektivitet. Men mange blue ocean strategi cases og blue ocean strategi virksomheder viser at den virker. Det åbner op for nye forretningsmuligheder på en måde, der ellers ikke var mulig.

Hvis du gerne vil vide mere om hvad er blue ocean strategi eller blue ocean strategi definition, så læs videre. Den tilgang har meget at byde på for dem, der ønsker nye måder at skabe succes og innovation.

FAQ

Hvad er blue ocean strategi?

Blue ocean strategi handler om at skabe nye markeder. Disse markeder har ikke hård konkurrence endnu. Målet er ikke at slå konkurrenterne. Det er at gøre konkurrencen irrelevant ved at være nye og anderledes.

Hvad er forskellen mellem blå ocean og røde ocean strategier?

Blå ocean strategier finder på nye markeder uden konkurrence. Røde ocean strategier konkurrerer i allerede kendte markeder. Ved at skabe ny værdi gør man konkurrencen mindre vigtig i blå oceaner. I røde oceaner handler det om at være bedre end konkurrenterne på deres vilkår.

Hvad er fordelene ved at skabe en blue ocean strategi?

At være i et uudforsket marked betyder mindre direkte konkurrence. Det kan føre til højere indtjening og vokse mere i fremtiden. Virksomheder kan i stedet skabe deres egne regler, ikke følge andre.

Hvad er de centrale principper bag blue ocean strategi?

Blue ocean strategi vil genopfinde markedet og finde ny værdi. Man skal tænke ud af boksen og ikke følge de gængse regler. Målet er at være unik og ikke bare konkurrere på priser og service.

Hvilke virksomheder har anvendt blue ocean strategier?

Cirque du Soleil, Apple’s iPod og Nespresso er kendte for deres nye markeder. De ændrede spillets regler og blev eneleverandører på deres nicher.

Hvilke udfordringer kan der være ved at implementere en blue ocean strategi?

Det er en udfordring at tænke nyt og bryde med traditionerne. Også at finde ressourcer nok til nye ideer. Det kan være svært at overbevise investorer og kunder, hvis strategien er meget anderledes.

Hvilke bøger og værktøjer findes der om blue ocean strategi?

“Blue Ocean Strategy” af W. Chan Kim og Renée Mauborgne er den vigtigste bog. Den omtaler strategi godt. Der findes også værktøjer som “Strategy Canvas” og “Four Actions Framework” til at udvikle blue ocean strategier. Flere virksomheder har også lavet deres metoder.

Hvilken kritik har blue ocean strategi mødt?

Det er blevet sagt, at finde ægte blue ocean markeder er svære. Alle markeder har nogen form for konkurrence. Nogle mener også, at strategien skal fokusere mere på gradvise forbedringer end radikale ændringer.